Valg 2023

Hvor og når kan du stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sel?

Du kan forhåndsstemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget fra 10. august og til 8. september. Valgdagen er 11. september. 

Du finner oppdatert oversikt over valglokaler for forhåndsstemming her.

Oversikt over åpningstider og stemmelokaler på valgdagen finner du her.

Forhåndsstemme i Sel


I Sel har vi flere forhåndsstemmested der du kan stemme på forhånd. 

Har du stemmerett i en annen kommune kan du også forhåndsstemme i Sel. 

Åpningstider ved forhåndsstemmesteder i Sel:

Sel rådhus, Servicetorget

Torsdag 10.august til og med fredag 8. september, mandag - fredag kl. 09:00 - kl. 14:00.
Kveldsåpent torsdag 7. september kl. 14:00 - 19:00.

Amfi Otta
Lørdag 26. august kl. 10.00-15:00 og lørdag 02. september kl. 10:00 - 15:00, og torsdag 31. august kl. 16:00 - 20:00

Sel bibliotek (filial):
Tirsdag 22. august kl. 17:00 - 19:00

Heidal bibliotek(filial):
Torsdag 24. august kl. 17:00 - 19:00.


Husk å ta med  legitimasjon.

 

Forhåndsstemmegivning på institusjoner:

Hvis du som velger bor på en helse- og omsorgsinstitusjon eller annen institusjon hvor kommunene avholder forhåndsstemmegivning, kan du avgi din stemme der du oppholder deg. I Sel har vi forhåndsstemming ved følgende institusjoner:

Selsro – mandag 28. aug. kl. 9-11
Sel sjukeheim – mandag 28. aug. k. 12-14
Heidalstun – torsdag 31. sept. Kl. 12– 14
NGLMS – mandag 4. sept. 14-15

Både beboere og ansatte kan forhåndsstemme. 

 

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemmefra. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Frist for å søke om å gi forhåndsstemme hjemmefra er fredag 8. september kl. 10:00. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du vil bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke per e-post til postmottak@sel.kommune.no

Søknaden kan også sendes pr. brev til 

Sel kommune
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

 

Stemme på valgdagen 11. september

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i. 

I Sel kan du stemme her:

Otta krets: Otta kulturhus  kl. 10.00 - 19.00
Sel krets: Sel samfunnshus  kl. 10.00 - 18.00
Heidal krets: Heidalshallen kl. 10.00 - 18.00

 

Opningstider

09.00 - 14:00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag (stengt mellom kl. 11.00-11.45). Onsdag stengt.

Adresse

Sel rådhus, servicetorget

Botten Hansensgate 9

2670 Otta

Tlf. 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Sikker innsending: eDialog