Trafikksikker kommune

- Systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø - 

Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk . Sel kommune ble første gang godkjent i 2015, og fikk sin regodkjenning i 2019. 
Godkjenningsordningen gjelder for tre år. 
 

Kommunens visjon og mål for trafikksikkerhetsarbeid:

Sel kommune har, som Oppland fylkeskommune nullvisjon i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet. Dette innebærer at alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Sel.

Mål:

Sel kommune vil bidra aktivt til å redusere risikofaktorer i lokalsamfunnet, herunder legge vekt på å videreutvikle Sel som trafikksikker kommune, og stimulere til god kobling mellom folkehelse- og trafikksikkerhetsarbeidet (Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030)