Miljøstasjon i Heidal forsinket

Arbeidet med miljøstasjon i Heidal er dessverre forsinket av forhold som ligger utenfor kommunens herredømme. Formannskapet har mars 2018 vedtatt at miljøstasjon kan etableres på omsøkt tomt, men alternativ tomt skal konsekvensutredes høsten 2018.