Miljøstasjon i Heidal

Miljøstasjonen i Heidal åpnet offisielt 20. januar 2020. 

Miljøstasjonen er åpen i tidsrommet 12.00 – 18.00 på mandager hver 14. dag i partallsuker.

Mer informasjon på Nord-Gudbrandsdal Renovasjon (NGR) sine sider

Litt bakgrunnshistorikk:

Formannskapet vedtok i mars 2018 at miljøstasjon kan etableres på omsøkt tomt ved Bjølstadmo, men alternativ tomt ved Harlaug bru ble konsekvensutredet høsten 2018. Det lar seg ikke gjøre å ha miljøstasjon der, på grunn av at tomta ligger innenfor 100-meters sone til Sjoa elv. Dermed faller man tilbake på tomtealternativet i Bjølstadmo. Møte er gjennomført med boligvelforeningen i Bjølstadmo sammen med NGR.

Miljøstasjonen ble prosjektert våren 2019, og ferdigstillelse av miljøstasjonen i Heidal innen skulle skje innen utgangen av 2019.

 

Saksutredning vedtatt i formannskapet 20.03.18 (PDF, 377 kB)

 

Adresse

Prestgardsbruvegen 45, 2677 Heidal

Opningstider: Måndag kvar 14.dag i partalsveker, kl. 12-18

 

Kontakt

Tlf: 975 54 743 (eller kontor Dovre: 61 24 21 00 / 480 38 444)