Miljøstasjon i Heidal

Miljøstasjonen i Heidal åpnet offisielt 20. januar 2020. 

Miljøstasjonen er åpen i tidsrommet 12.00 – 18.00 på mandager hver 14. dag i partallsuker.

Pga påske er miljøstasjonen stengt mandag 13. april, men holder åpent onsdag 15. april i stedet for.

 

Litt bakgrunnshistorikk:

Formannskapet vedtok i mars 2018 at miljøstasjon kan etableres på omsøkt tomt ved Bjølstadmo, men alternativ tomt ved Harlaug bru ble konsekvensutredet høsten 2018. Det lar seg ikke gjøre å ha miljøstasjon der, på grunn av at tomta ligger innenfor 100-meters sone til Sjoa elv. Dermed faller man tilbake på tomtealternativet i Bjølstadmo. Møte er gjennomført med boligvelforeningen i Bjølstadmo sammen med NGR.

Miljøstasjonen skal prosjekteres våren 2019, og en ser for seg ferdigstillelse av miljøstasjonen i Heidal innen utgangen av 2019.

 

Saksutredning vedtatt i formannskapet 20.03.18 (PDF, 377 kB)