Miljøstasjon i Heidal forsinket

Arbeidet med miljøstasjon i Heidal er dessverre forsinket av forhold som ligger utenfor kommunens herredømme, men kommune starter opp sitt arbeid så snart tomta er klargjort fra grunneiers side.

Uavhengig av framdriften var det opprinnelig  tenkt å utføre deler av arbeidet på miljøstasjon i egenregi, etter en ny vurdering vil arbeidet bli gjennomført  gjennom at 3-5 firma inviteres til å gi pris på mur- og betongarbeidet.

Sel kommune har bebudet et informasjonsmøte i Heidal knyttet til etableringen av miljøstasjon, her vil det komme en aktuell dato i nær framtid.