Miljøstasjon i Heidal

Miljøstasjonen i Heidal åpnes offisielt 20. januar 2020. 

Formannskapet vedtok i mars 2018 at miljøstasjon kan etableres på omsøkt tomt ved Bjølstadmo, men alternativ tomt ved Harlaug bru ble konsekvensutredet høsten 2018. Det lar seg ikke gjøre å ha miljøstasjon der, på grunn av at tomta ligger innenfor 100-meters sone til Sjoa elv. Dermed faller man tilbake på tomtealternativet i Bjølstadmo. Møte er gjennomført med boligvelforeningen i Bjølstadmo sammen med NGR.

Miljøstasjonen skal prosjekteres våren 2019, og en ser for seg ferdigstillelse av miljøstasjonen i Heidal innen utgangen av 2019.

 

 

Saksutredning vedtatt i formannskapet 20.03.18 (PDF, 377 kB)