Kommuneplanens arealdel 2016-2025

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner. Dokumentene plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og temakart er juridisk bindende. Vedtak om ny arealdel kan ikke påklages, jfr. PBL § 11-15.

Generelle dokument
Tittel Publisert Type
Innspill med vurderinger

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspil med vurderingr.pdf
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Utskrift av motebok

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utskrift av motebok.pdf
Planbestemmelser og retningslinjer

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser og retningslinjer.pdf
Konsekvensutredning og risiko- og saarbarhetsanalyse

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning og risiko- og saarbarhetsanalyse.pdf
Plankart
Tittel Publisert Type
Plankart utsnitt Hovringen

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Hovringen.pdf
Plankart utsnitt Lauvhaugane-Skardsetrene

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Lauvhaugane-Skardsetrene.pdf
Plankart utsnitt Mysusµter

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Mysusµter.pdf
Plankart utsnitt Otta

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Otta.pdf
Plankart utsnitt Ovre Heidal

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Ovre Heidal.pdf
Plankart utsnitt Nedre Heidal

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Nedre Heidal.pdf
Plankart utsnitt Raphamn

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Raphamn.pdf
Plankart utsnitt Sandbumoen

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Sandbumoen.pdf
Plankart utsnitt Kvernbru-Hogsetra

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Kvernbru-Hogsetra.pdf
Plankart utsnitt Slombmorkje

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Slombmorkje.pdf
Plankart utsnitt Sundtjonnhaugen

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Sundtjonnhaugen.pdf
Plankart

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Plankart utsnitt Sel

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Sel.pdf
Plankart utsnitt Kampen

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Kampen.pdf
Plankart utsnitt Sjoa

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Sjoa.pdf
Tegnforklaring

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegnforklaring.pdf
Plankart utsnitt Selsverket

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart utsnitt Selsverket.pdf
Tematiske kart
Tittel Publisert Type
Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom og jordskred

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom og jordskred.pdf
Tematisk kartutsnitt - faresone flom

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - faresone flom.pdf
Tematisk kartutsnitt - detaljeringssoner

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - detaljeringssoner.pdf
Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom.pdf
Tematisk kartutsnitt - kulturminner

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - kulturminner.pdf
Tematisk kartutsnitt - sikringssone drikkevann

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - sikringssone drikkevann.pdf
Tematisk kartutsnitt - faresonekart steinsprang

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - faresonekart steinsprang.pdf
Tematisk kartutsnitt - støy

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - stoy.pdf
Tematisk kartutsnitt - faresonekart flom og jordskred

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - faresonekart flom og jordskred.pdf
Tematisk kartutsnitt - snøskred

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tematisk kartutsnitt - snoskred.pdf