Alkoholpolitiske retningslinjer og interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer -  fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 og interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 ble vedtatt i Sel kommunestyre 30.05 i sak 32/16.

Her kan du lese planene og saken som ble vedtatt i kommunestyret.