Trommer

Her gis det undervisning på trommesett eller slagverksinstrumenter. Undervisninga foregår individuelt, i mindre grupper eller i band.
Undervisningen foregår på mandager i kulturskolen sine lokaler på Otta ungdomsskole.

Lærer er Paulo Macamo