Trommer

Her gis det undervisning på trommesett eller slagverksinstrumenter. Undervisninga foregår individuelt, i mindre grupper eller i band.

Lærere er Paulo Macamo og Pål Svindland.

Artikkelliste