Pensjonistkino

Den kulturelle spaserstokken i Sel (DKSS) har som mål å gi et kulturtilbud for eldre etter mønster fra ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune”. Prosjektet startet opp høsten 2007, og har vært gjennomført årlig siden.

For å sikre et variert og godtilbud til eldre i Sel har DKSS behov for et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, og har siden 2013 samarbeidet med Lions Club Otta om Pensjonistkino på dagtid. Kinoforestillingen er gratis, publikum betaler kun for kaffe/kake.

Det vises en forestilling pr. måned, totalt 9 forestillinger pr. år. (Det vises ikke pensjonistkino i månedene juni, juli og august).