Den kulturelle spaserstokken

”Den kulturelle spaserstokken i Sel” har som mål å gi et kulturtilbud for eldre etter mønster fra ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune”. Prosjektet startet opp høsten 2007, og har vært gjennomført årlig siden.

Prosjektet er politisk forankret i Sel Kommunestyre sak 24/07: Godkjenning av regnskap og årsberetning 2006 – disponering av resultatet, der det ble gjort følgende vedtak:
”Det avsettes 100.000,- til ”Den kulturelle spaserstokken”. Administrasjonen utarbeider og sender en prosjektsøknad til Kirke- og kulturdepartementet innen fristen 1. juni 2007.”
Denne søknaden er fulgt opp med årlige bevilgning.
 

Det er arrangement både på institusjoner og tilrettelegging i forhold til deltagelse på konserter, teater o.l.

Dette kunngjøres ved oppslag, Det skjer og på Sel kommune sin facebook-side.