Den kulturelle spaserstokken

”Den kulturelle spaserstokken i Sel” har som mål å gi et kulturtilbud for eldre etter mønster fra ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune”. Prosjektet startet opp høsten 2007, og har vært gjennomført årlig siden.

Prosjektet er politisk forankret i Sel Kommunestyre sak 24/07: Godkjenning av regnskap og årsberetning 2006 – disponering av resultatet, der det ble gjort følgende vedtak:
”Det avsettes 100.000,- til ”Den kulturelle spaserstokken”. Administrasjonen utarbeider og sender en prosjektsøknad til Kirke- og kulturdepartementet innen fristen 1. juni 2007.”
Denne søknaden er fulgt opp med årlige bevilgning.
 

 

Institusjonskonserter:

SEL SJUKEHEIM
TIRSDAG 19. FEBRUAR KL. 17.00

HEIDALSTUN BO- OG SERVICESENTER
ONSDAG 6. MARS KL. 16.00

SELSRO BO- OG SERVICESENTER
TORSDAG 7. MARS KL. 16.30