Den kulturelle spaserstokken

”Den kulturelle spaserstokken i Sel” har som mål å gi et kulturtilbud for eldre etter mønster fra ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune”. Prosjektet startet opp høsten 2007, og har vært gjennomført årlig siden.

Prosjektet er politisk forankret i Sel Kommunestyre sak 24/07: Godkjenning av regnskap og årsberetning 2006 – disponering av resultatet, der det ble gjort følgende vedtak:
”Det avsettes 100.000,- til ”Den kulturelle spaserstokken”. Administrasjonen utarbeider og sender en prosjektsøknad til Kirke- og kulturdepartementet innen fristen 1. juni 2007.”
Denne søknaden er fulgt opp med årlige bevilgning.
 

Pensjonistkino:

ONSDAG 12. DESEMBER – KL. 15:00
VOKTERSKENE

Året er 1915 og Frankrike er i krig med Tyskland. Franske byer og landsbyer tømmes for unge, arbeidsføre menn.

Mange av dem vender aldri hjem og noen vender hjem lemlestet. Dette fikk selvfølgelig store konsekvenser for livet på landsbygden og det harde arbeidet måtte i sin helhet overlates til kvinner, barn og gamle menn. Xavier Beauvois, som mange vil huske for "Om guder og mennesker", har laget en vakker og stillferdig film om livet på den franske landsbygden i begynnelsen av 1900-tallet. Det var stor forskjell på folk, og moralske koder som ikke gjelder lenger styrte folks liv og skjebne. Nathalie Baye spiller den eldre matriarken som mye av handlingen utspiller seg rundt og hennes handlinger får store konsekvenser for alle rundt henne.

Pensjonistforestilling
kr 50,- for kino og kaffe/biteti

Dersom noen trenger transport til kinoen tas det kontakt med Otta Lions Club på tlf. 45 60 60 41 / 
95 14 69 91
Arr.: Otta Lions Club / Den kulturelle spaserstokken i Sel    
 

Førjulskveld 18.12. – Livslystjentene

Informasjon og plakat sendes ut når denne kommer
Klokkeslett 15.00

 

Institusjonskonsert, uke 2