Du vet den følelsen du får når du leser en bok… 
Eller den følelsen du har før du velger å sette deg ned for å lese… Den ja..
Hvilken følelse er det?

Gebyrsatsene våre justeres hvert år. Gjeldende satser for 2019 er: