Gebyrsatsene våre justeres hvert år. Gjeldende satser for 2019 er: