Lånereglement

 • Du kan få lånekort som du kan bruke ved alle folkebibliotek i hele landet. 
 • For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet. 
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort. 
 • Du kan låne fritt på biblioteket og levere tilbake i alle folkebibliotek i hele landet. 
 • Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
 • Du er ansvarlig for alt som blir lånt på ditt kort. 
 • Meld adresseendring og tap av kort til biblioteket.
 • Tapt kort må erstattes med kroner 20,-.
 • Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte ting kan ha kortere/lengre utlånstid.
 • Lånetida kan som regel forlenges. Dette kan du gjøre via «mine lån» på websøket vårt (http://websok.sel.folkebibl.no/cgi-bin/websok), eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • Du kan be om å få lån fra andre bibliotek, dersom biblioteket ikke har det materialet du er på jakt etter. 
 • For sein innlevering kan føre til gebyr. Tapt eller skada materiale må erstattes. Satser for dette finner du i Sel kommunes Gebyrregulativ som oppdateres hvert år.  
 • Misbruk av biblioteket sine tjenester kan medføre tap av lånerett. 
 • Bibliotektilsatte har taushetsplikt.
 • Ta hensyn til alle andre som er på biblioteket.