Gebyrsatser for biblioteket 2020

Gebyrsatsene våre justeres hvert år. Gjeldende satser for 2020 er: 

Medier for voksne - erstatningskrav
  2020 2019

Endringer i
kr. fra 2019

Endring i
% fra 2019
Skjønnlitteratur 439,- 424,- 15,- 3,5 %
Faglitteratur 497,- 480,- 17,- 3,5 %
Lydbøker 497,- 480,- 17,- 3,5 %
DVD 185,- 179,- 6,- 3,5 %
Språkkurs 1236,- 1194,- 42,- 3,5 %
Magasin 91,- 88,- 3,- 3,5 %
Playstation 450,- 435,- 15,- 3,5 %

 

Purregebyr for voksne:

  • 1. purring kr. 0,-
  • 2. purring kr. 50,-

Bøker lånt inn fra andre bibliotek via fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser.

 

Medier for barn - erstatningskrav
  2020 2019 Endring i
kr. fra 2019
Endring i
% fra 2019
Skjønnlitteratur 369,- 357,- 12,- 3,5 %
Faglitteratur 439,- 424,- 15,- 3,5 %
Lydbøker 381,- 368,- 13,- 3,5 %
DVD 185,- 179,- 6,- 3,5 %
Video 126,- 122,- 4,- 3,5 %
Magasin 58,- 56,- 2,- 3,5 %
Musikk CD 126,- 122,- 4,- 3,5 %
Nintendo DS-spill 404,- 390,- 14,- 3,5 %
Playstation 450,- 435,- 15,- 3,5 %

 

Purregebyr for barn:

  • 1. purring kr. 0,-
  • 2. purring kr. 25,-

Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser.