Vedtak i kommunestyret 18.09.2017

Valg av lokalisering Otta skole 1-7, bygging av hall og valg av barnehagestruktur i Otta krets