Utredningsrapport oppvekst

Tirsdag 6. juni 2017 presenterte rådmannen utredningsrapport for oppvekst for Sel kommunestyre. Rapporten omhandler utredning av en sentrumsbarnehage på Otta, bygging av Otta skole 1 – 7 og ny hall. Saken skal til politisk behandling i kommunestyret i september.

 

Videre framdrift til politisk behandling:

21. august Åpent møte - innbyggerdialog
07. september Sak til behandling i driftsutvalget, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og Eldrerådet
12. september Sak til behandling i formannskapet
18. september Sak til behandling i kommunestyret

Sel kommune har utarbeidet noen skisser som viser hvordan uteområdene for ny sentrumsbarnehage og Otta skole samt Otta ungdomsskole kan bli seende ut.