Mulighetsskisser for uteområder ved Elvebakken og Nyhusom

Sel kommune har utarbeidet noen skisser som viser hvordan uteområdene for ny sentrumsbarnehage og Otta skole samt Otta ungdomsskole kan bli seende ut.

Elvebakken - barnehage

Last ned skisse Elvebakken barnehage

 

Nyhusom - barnehage

Last ned skisse Nyhusom barnehage

 

Pergola overbygg

Last ned skisse Pergola overbygg

 

Elvebakken - skole

Last ned skisse Elvebakken skole

 

Skisse hengekrok

Last ned skisse ungdomsskole

 

Nyhusom - skole

Last ned skisse skole Nyhusom