Meldepliktige virksomheter

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har en rekke virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. (Forsrkrift om miljørettet helsevern § 14.)

Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift for miljørettet helsevern overholdes.

På denne siden finnes bl.a. skjemaer som kan brukes ved melding til og tilsyn fra kommunen.

Meldepliktige virksomheter

  • Asylmottak - se egen side  
  • Hospitser
  • Campingplasser - se egen side
  • Undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Virksomheter som slipper ut avløpsvann 
  • Badeanlegg, bassengbad og badstu inkludert boblebad - se egen side
  • Frisør- og hudpleievirksomheter - se egen side

Meldingen skal inneholde en kort oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som kan ha innvirkning på helsen. Den skal omfatte de forskjellige miljøfaktorer (eks. støy, risiko for skader, håndtering av avfall), vurdering av helseeffekt  og vurdering av forebyggende og avbøtende tiltak.

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern