Solarier

Solarier skal ha tilfredsstillende hygieniske forhold for å redusere risikoen for overføring av smittsomme sykdommer. I tillegg skal strålebruken være forsvarlig slik at helseskader kan unngås. Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer eller er tilknyttet for eksempel treningssentre, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftens krav. 

Melding til kommunen og Helsedirektoratet
Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må sende inn melding til kommunen og Helsedirektoratet.

Tilsyn 
Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier og kan derved også gjøre de nødvendige enkeltvedtak slik det fremgår av strålevernloven og strålevernforskriften. Kommunestyret skal føre tilsyn med at Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingsvirksomhet overholdes. Statens strålevern låner ut måleapparat for å sjekke om strålingen holder seg innenfor UV type 3-kravene.

På denne siden finner du veileder for tilsyn, maler for brev og skjema for tilsyn solarier som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Word dokumentene er tilgjengelig på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Solarier".

Lovgrunnlag og annen informasjon finnes i veilederen.