Asylmottak

Asylmottak er i henhold til §14 i forskrift om miljørettet helsevern, en meldingspliktig virksomhet. Det vil si at det skal sendes melding til kommunen før oppstart og ved vesentlige endringer eller utvidelser.

Kommunen har etter samme forskrift, plikt til å føre tilsyn med med virksomheter og eiendommer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.

Kommunens tilsynsplikt innebærer blant annet at kommunen skal

  • ha oversikt over hvilke virksomheter dette dreier seg om
  • påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem
  • gjennomføre tilsyn med virksomheter etter fastsatt plan 
  • følge opp at virksomheten lukker sine avvik etter en fastsatt tid

På denne siden finnes lenker til veiledere, maler for brev og skjema som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn og melding asylmottak.

Word dokumentene er lagt ut på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Asylmottak".

Lenker til lovgrunnlag og annen aktuell informasjon finnes i veilederen.