Drifts- og utviklingsråd NGLMS og SI (DUR)

DUR er en formell overordnet arena for strategisk og langsiktig planlegging mellom lokalmedisinsk senter, kommunene i Nord-Gudbrandsdal og helseforetaket. På denne siden finner du mandat for DUR i tillegg til referater fra møtene.

 

Referater