Brukerutvalg NGLMS

På denne siden finner du oversikt over medlemmer i og mandat for brukerutvalget i tillegg til referat fra møter.

Medlemmer i brukerutvalget for NGLMS
Navn Kommune E-post Tlf
Bård Hanem Lom bardhane@bbnett.no 41 62 17 41
Odd Fosså Sel oa-fossa@online.no 91 16 70 66
Torild Skog Lesja torilla@outlook.com 93 64 10 37
Anne Grøsland Vågå angroesl@online.no 90 52 80 76
Gunnar Karlsen Dovre guleika@fjellnett.no 99 70 37 72
Mari Langleite Barrusten Skjåk jobarrus@bbnett.no 91 80 12 28
Åse Harstad Nord-Fron havfruaaase@outlook.com 99 29 33 95

 

 

Referat fra møter i brukerutvalget 2015 - 2017

Vedlegg er sendt ut med referat og lagret på "Region felles/NGLMS/brukerutvalg" i tillegg til E-phorte i Sel kommune.