Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021, ble vedtatt av Sel kommunestyre den 11.12.2017 i sak 77. Planen er et overordna plandokument for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, der barn og ungdom er prioritert.

Her kan du laste ned den vedtatte planen og tilhørende vedlegg.