E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

Endringene omfatter anleggsbelte, avslutning av skogsbilveg og endring av støyskjerm til støyvoll.

Evt krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

 

Her kan du laste ned alle dokumentene:

Utskrift_av_møtebok.

Plankart

Oppsummering_og_vurdering_av_innkomne_innspill