Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner utvikling av digitalisering og IT i kommunene. Gode og tilgjengelige digitale tjenester skal styrke region Nord-Gudbrandsdals og gi gode lokalsamfunn for våre innbyggere, næringsliv, besøkende og øvrige interessenter.

Digitalisering er et overordnet satsningsområde for Sel kommune i økonomiplanperioden 2018-2021. Vedtatt strategi for digitalisering har et overordnet mål om å gi innbyggerne et digitalt førstevalg fra 2020.