Detaljregulering flomsikring av Otta sentrum - Endring av plangrense i forhold til tidligere utsendelse

Vi viser til brev av 10.02.2023 - Detaljregulering flomsikring av Otta sentrum - Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Sel kommune og NVE har kommet fram til at vi ønsker å utvide planområdet for reguleringsplanarbeidet.

Dette innebærer at plangrensa er utvidet ved alle bruene over Lågen og Ottaelva til også å gjelde oppstrøms bruene med 10 meter og ved Kleivrudbekken ved Kleivrudgårdene.

Forslag til oppdatert planprogram (PDF, 3 MB)

HØRINGSFRIST: 11. april 2023

Sendes til: Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta, eller til postmottak: post@sel.kommune.no.

Flomsikring av Otta sentrum - planområde - Klikk for stort bildeFlomsikring av Otta sentrum - endret planområde