Økende fare for skogbrann

Det meldes om stigende temperaturer og lite nedbør framover, og det begynner nå å bli så tørt at åpen brenning vil være stor risiko.  Brannvesenet oppfordrer alle til å være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. 

Vi minner om det generelle bålforbudet som gjelder i tidsrommet 15. april til 15. september. Da er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Man kan følge med på skogbrannfaren på https://skogbrannfare.met.no/ og https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varsel/Innlandet/Sel