Nye flomsonekart fra NVE

I forbindelse med detaljprosjekteringen av flomsikringen i Otta sentrum har Norconsult, på oppdrag for NVE, utført nye beregninger av flomhøyder. Disse viser høyere flomvannstander enn de tidligere beregningene som ble gjort i år 2000.

NVE overleverte kunnskapen til Sel kommune 8.2.24. 

Sel kommune og NVE inviterte til et åpent møte der det ble informert om beregninger, ny kunnskap om flomsoner og mulige konsekvenser av dette. 

NVE la ut en pressemelding om den nye kunnskapen, dette finner du her

Rapport fra NVE - Flomsikring av Otta Sentrum (PDF, 9 MB)

Flomsonekart (PDF, 45 MB)