Informasjon om fugleinfluensa og funn av døde fugler

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. På Mattilsynets temaside om fugleinfluensa finner dere relevant informasjon og svar på de fleste epørsmål.

Melde fra til Mattilsynet
Hvis privatpersoner oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, skal de melde fra til Mattilsynet ved bruk av eget varslingsskjema som man finner på: Varsling til Mattilsynet om døde fugler.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Les mer om dette: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)