Influensa- og koronavaksinering 2023-2024

Det er stor pågang av personer som ønsker influensa og koronavaksine. Derfor åpner Otta legekontor opp for flere dager hvor det tilbys vaksiner til personer i risikogrupper etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Tilhører du risikogrupper, ta kontakt med fastlegekontoret. 

Hører du ikke til i risikogruppene, ta kontakt med fastlege for å få utskrevet en resept.

Du kan be om vaksiner hvis du allikevel er inne hos fastlegen din.

Vaksineringsdager vil bli: 

Torsdag 09. og 16.november. Dette vil foregå på Otta legekontor mellom 09.00 og 14.30.

Deretter åpnes det for vaksinering på tirsdager fra og med 21.11 og frem til midten av desember.

I år koster vaksinen 230,-.

 

Risikogrupper er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke 
 • Prematurt fødte barn
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tam fugl

 

Kommunelegen