Husk at du kan få månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter

Vi minner om at du kan få månedlige fakturaer på alle kommunale avgifter, dette gjelder også fritidseiendommer.

Ønsker du månedlige fakturaer kan du sende mail til postmottak@sel.kommune.no med adresse på eiendommen eller gnr/bnr.

Neste fakturering på de som har kvartalsvis fakturering er 01.10.. – så ta gjerne kontakt før den tid.

Nye avtaler kan lages gjennom hele året hvis du finner ut at du vil ha månedlige fakturaer – da blir det fra neste termin.  

Terminene starter 01.01 – 01.04 – 01.07 og 01.10.

Viktig informasjon

  • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Dette innebærer at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. 
  • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
  • Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
  • Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunen. Kvartalsvise faktura har forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.