Flomsikring av Otta sentrum - Informasjon fra NVE 2-2023

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har kommet med årets andre informasjonsskriv angående arbeidet med flomsikring av Otta sentrum.

Konsulentoppdraget for videre prosjektering

Sikringsprosjektet er nå over i neste fase som omfatter videre prosjektering/detaljprosjektering. NVE vil signere kontrakt med en ekstern konsulent 23. mai. For å gi konsulenten et best mulig utgangspunkt for oppdraget vil NVE arrangere en oppstartsamling på Otta 8.-9. juni, hvor også Sel kommune deltar. Ulike fagfolk fra konsulenten, kommunen og NVE vil befare strekningene langsmed Lågen og Ottaelva den første dagen av samlingen. Det vil derfor være en del folk å se langsmed elvene og i sentrum denne dagen.

Vassdrags- og energidirektøren på tur i Gudbrandsdalen

24.-25. mai skal Vassdrags- og energidirektøren i NVE på tur oppover Gudbrandsdalen og Ottadalen, for å sette seg nærmere inn i prosjekter og problemstillinger NVE er engasjert i her og møte representanter fra berørte kommuner. Direktøren reiser sammen med sentrale personer innenfor sikringsfeltet i NVE og representanter fra Region øst. På ettermiddagen 24. mai besøker han Otta og skal treffe ordfører i sentrum.

Åpent kontor 25. mai på Aktivitetshuset

Er det mulig å hente ut noen positive tilleggseffekter for innbyggerne i Otta i forbindelse med flomsikringen av sentrum? Det kan være knyttet til rekreasjon – fiske – barn og unge eller annet. Fra klokka 10-13 torsdag 25. mai er du velkommen til å komme med ideer og forslag til tiltak på Aktivitetshuset, der Sel kommune og NVE har åpent kontor.

 

Kontaktperson/prosjektleder i NVE: Grete Hedemann Aalstad, mobil 92 26 54 97

 

Flom Otta Sentrum 2018 - Klikk for stort bildeFra flommen i 2018