Vegstrekningar med rett til fri skuleskyss

Trafikkfarlege skolevegar i Sel – vedtak i driftsutvalget. Her ser du dei vegane som gjev rett til fri skuleskyss.

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skuleskyss for 1. – 4. årstrinn:

 1. E-6 for dei som ikkje bur langsmed gangveg, og dersom gangveg er slik at dei må krysse E-6 for å koma på bussen.
 2. FV 444 Rondanevegen - busette som må nytte Rondanevegen som skuleveg (gjeld t.d elevar busett i Blekalia som må gå langs Rondanevegen for å nå Steindalsvegen og/eller gangveg mot brua over E6 ved bensinstasjon).
 3. FV 418 Sjoavegen fram til krysset ved Hjellum.
 4. FV 435 Selsvegen (frå Otta skole, Nyhusom retning Selsverket).
 5. FV 436 Veggumsvegen.
 6. KV 3500 Pillargurivegen
 7. FV 438 Vågårustvegen - området frå Selsvatnet til krysset Selsvegen.
 8. FV 439 Sagdalsvegen – busette i øvste bustadhusa i Sagdalsvegen.
 9. FV 440 Baksidevegen.
 10. FV 257 frå Heidal skule forbi Heidal kyrkje og nedover.
 11. FV 257 frå Kiwi og oppover.
 12. FV 456 Heidalsskogen (frå Kiwi til Heidalsskogen 179)

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skoleskyss for 5. – 7. årstrinn:

 1. FV 418 –Sjoavegen fram til krysset ved Hjellum
 2. FV 257 – Heidalsvegen ovafor Kiwi og oppover

Dersom nemnde område blir sikra med gang- og sykkelveg, vil rett til skuleskyss falle bort.

Elevar i Grindstugugrenda følgjer ordinært skyssreglement når det gjeld skoleskyss, og kjem ikkje under ordning for trafikkfarleg skoleveg.

.