Vegstrekningar med rett til fri skuleskyss

Trafikkfarlege skolevegar i Sel – vedtak i driftsutvalget. Her ser du dei vegane som gjev rett til fri skuleskyss.

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skuleskyss for 1. – 4. årstrinn:

 1. E-6 for dei som ikkje bur langsmed gangveg, og dersom gangveg er slik at dei må krysse E-6 for å koma på bussen.
 2. FV 444 Rondanevegen - busette som må nytte Rondanevegen som skuleveg (gjeld t.d elevar busett i Blekalia som må gå langs Rondanevegen for å nå Steindalsvegen og/eller gangveg mot brua over E6 ved bensinstasjon).
 3. FV 418 Sjoavegen fram til krysset ved Hjellum.
 4. FV 435 Selsvegen (frå Otta skole, Nyhusom retning Selsverket).
 5. FV 436 Veggumsvegen.
 6. KV 3500 Pillargurivegen
 7. FV 438 Vågårustvegen - området frå Selsvatnet til krysset Selsvegen.
 8. FV 439 Sagdalsvegen – busette i øvste bustadhusa i Sagdalsvegen.
 9. FV 440 Baksidevegen.
 10. FV 257 frå Heidal skule forbi Heidal kyrkje og nedover.
 11. FV 257 frå Kiwi og oppover.
 12. FV 456 Heidalsskogen (frå Kiwi til Heidalsskogen 179)
 13. PV4764 Grindstugugrenda

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skoleskyss for 5. – 7. årstrinn:

 1. FV 418 –Sjoavegen fram til krysset ved Hjellum
 2. FV 257 – Heidalsvegen ovafor Kiwi og oppover
 3. PV4764 Grindstugugrenda

Dersom nemnde område blir sikra med gang- og sykkelveg, vil rett til skuleskyss falle bort.

Her kan du sjå vedtaket slik det vart vedteke i Driftsutvalget (PDF, 137 kB)

 

Opplæringslova § 7-1 sier:

Elevar som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevar under skoleskyssen.

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i saker om fri skoleskyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig og avstanden mellom bopel og skole er under 2 og 4 km. For avstand over 2 og 4 km har fylkeskommunen avgjørelsesmyndighet. Dette vil i hovedsak være veien mellom bopel og holdeplass.

Vurderingen gjøres ut fra følgende forhold:

 • Objektive forhold: Vegstandard og trafikale forhold
 • Subjektive forhold: Den enkelte elev, for eksempel alder, modenhet·

Loven krever at elevene utsettes for en fare utenom det vanlige hvis de skal tildeles skyss. Den risiko skoleeleven til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig. I de tilfeller hvor det ikke utløses en skyssrett vil foreldrene ha hovedansvaret for trafikkopplæringen av egne barn, samt følge barna til skole/holdeplass hvis de mener det er nødvendig.