Skoleskyss

  • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

  • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Dette gjøres automatisk fra skolen etter elevens bostedsadresse i folkeregisteret. Skysskort deles ut ved skolestart. Skysskortet skal beholdes gjennom hele skolegangen.

  • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov. Spesielle behov kan være medisinske forhold, delt foreldreomsorg mv.

Les mer på Innlandstrafikk sine sider.  Her finner du søknadsskjemaer, regelverk og ruteinfo.

Oversikt over trafikkfarlige skoleveger som gir rett til fri skoleskyss i Sel kommune.

​​​​​

Skoleskyss og korona

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.