Otta Læringssenter

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne.

Voksenopplæring som vi tilbyr:

  • Vi tilbyr grunnskole og introduksjonprogram med norsk og samfunnsfag gjennom modulstrukturert forberedende voksenopplæring (FVO)
  • Norskprøven
  • Statsborgerprøven
  • Kurs 50 t samfunnskunnskap på morsmål
  • Norsk-kurs

Kontakt

Gry Anette Nilsen
Avdelingsleder - Otta Læringssenter
Mobil 992 98 653
Gry Kallåk
Konstituert rektor Otta ungdomsskole / Otta Læringssenter
Mobil 979 73 499