Otta ungdomsskole

 

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen ligger ca. 500m nord for Otta sentrum, avkjøring mot Øya industriområde.

Skolen ble opprinnelig ferdigstilt i 1969. Ny midtfløy og oppussing av sidefløyene ble satt i gang skoleåret 2005/06. Pga. brann i østfløya under byggeperioden, ble den gamle østfløya revet og bygget opp igjen fra grunnen. Skolen sto ferdig slik den ser ut nå i mars 2007. Skolen skiftet samtidig navn fra Sel ungdomsskole til Otta ungdomsskole.

Skolen har skoleåret 2022-23 146 elever, og her arbeider 20 lærere, 9 fagarbeidere samt en konsulent.

Vår visjon er at Otta ungdomsskole skal være en trygg og framtidsrettet skole for alle som arbeider der. Gjennom trivsel og medansvar skal skolen gi elevene god allmennkunnskap på vegen inn i en ukjent framtid.

Kontakt

Kontor
Resepsjon
Telefon 61 70 08 80
Mobil 480 25 246
Pål Bertil Eide
Rektor - Otta ungdomsskole og Otta læringssenter
Mobil 909 60 740

Opningstider

Time Klokkeslett  
1. time 08:50 - 09:35  
2. time 09:40 - 10:25  
3. time 10:35 - 11:20 10:35 - 11.30
  Mandag og fredag Tirsdag, onsdag, torsdag
4. time 12:00 - 12:45  
5. time 12.55 - 13:40  
6. time 13:50 - 14:35  

Adresse

Hovedtelefon:  617 00 880

Fraværstelefoner:
8. trinn:   90 36 13 41
9. trinn:   90 50 76 39
10. trinn: 90 41 05 16

Besøksadresse:

Skansen 3, 2670 Otta
Tlf: 61700880
e-post: otta.uskole@sel.kommune.no

Postadresse:

Otta ungdomsskole, Skansen 3, 2670 Otta

Følg gjerne Otta ungdomsskole på Facebook