Ressurshefte om hjem og barnehage

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen.

Heftet kan nå lastes ned fra denne nettsiden.