PMTO - Gudbrandsdal

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet har atferdsproblemer.

Hva er målet med behandlingen?
Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. Terapeutene i Nord-gudbrandsdalen er under utdanning og trenger øvingsfamilier. Les mer i denne brosjyren (pfd).

 

Du kan også lese mer på denne nettsiden: https://www.pmto.no/

 

Kontaktinformasjon: 
PMTO - gudbrandsdal
V/leder Hildegunn Dalum
Helsehuset - 2660 Dombås
Tlf: 48959486
E-post: hildegunn.dalum@dovre.kommune.no