Kjernetid i barnehagen

Kjernetid vil si at i denne perioden ønsker vi at alle barna er tilstede, da blir det ro i barnehagen og vi får mulighet til å kjøre opplegg slik at alle får delta på det. Barnehagene i Sel har ulik kjernetid, informasjon om dette finner du under den enkelte barnehage.