Rådgivende folkeavstemming i Innlandet fylkeskommune 10.- 17. februar 2022

Gi din stemme ved folkeavstemninga om Innlandet

Har du adresse i Innlandet og fyller minst 16 år i løpet av 2022? Da kan du stemme. Vi kan veilede deg, hvis du trenger det.

For å stemme ved den rådgivende folkeavstemmingen gjelder følgende:

  • Du må ha bostedsadresse i Innlandet (folkeregistrert adresse 1.1.2022)
  • Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022
  • Du må være norsk statsborger
  • Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse)
  • Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett

Folkeavstemmingen er digital.

Avgi stemme her: https://innlandetfylke.no/politikk/folkeavstemning-om-innlandet/

For å stemme må du ha elektronisk ID som MinID eller BankID. Det kan ta opptil en uke å få dette på plass.

Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn for å stemme ber vi deg om å ta kontakt med pårørende, verge eller annen som står deg nær.

Hvis du er bosatt i Sel og ikke har noen til å hjelpe deg tilbyr Sel kommune følgende:

Du kan få veiledning på Sel rådhus på hverdager og lørdag kl. 09-14 i valgperioden. Vi har PC. Husk elektronisk ID!

Ta kontakt med servicetorget tlf. 61700700 innen mandag 14. februar kl. 14 dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kommer deg til rådhuset for å få bistand.

 

Les mer om folkeavstemmingen i informasjon gitt av Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen har opprett en telefon for de som trenger hjelp og veiledning.
Telefon: 400 21 227
Åpningstider: 08.00–20.00 på hverdager
                         10.00–15.00 lørdag og søndag

 

Du kan også sende spørsmål på e-post:

stem@innlandetfylke.no