Møtegodtgjørelse

Folkevalgte i Sel kommune skal nå registrere møtegodtgjørelse, km-godtgjørelse og event. tapt arbeidsfortjeneste på reiseregningsprogrammet Visma.net Expense.
Fast godtgjørelse blir utbetalt av politisk sekretariat 2 ganger pr. år (januar/juli).

De folkevalgte vil om kort tid motta epost fra Visma.net Expense med brukernavn. Brukernavnet må aktiveres og de folkevalgte vil deretter motta ny e-post for å lage eget passord.

Krav om møtegodtgjørelse/reiseregistrering bør føres jevnlig, minimum en gang i mnd.

Frist for å få utbetalt godtgjørelse er 15. hver mnd for utbetaling 15. påfølgende mnd.

Gjeldene satser for møtegodtgjørelse jfr. vedtatt Arbeidsreglement for folkevalgte:


MØTEGODTGJØRELSE

 1. Møtegodtgjørelse gis ikke til ordfører, varaordfører og leder i Driftsutvalget. 
 2. Det skal føres protokoll eller referat fra møtene som dokumentasjon for utbetaling av møtegodtgjøring. 
 3. Satser pr. møte:
  Medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunestyre, formannskap, Driftsutvalget, kontrollutvalg og Partssammensatt utvalg – 0,75 ‰ av ordførers godgjøring. 
  Medlemmer i øvrige, faste utvalg og andre utvalg/råd som er oppnevnt av kommunestyret, formannskapet eller Driftsutvalget – 0,50 ‰ av ordførers godtgjøring. 
  Ledere godtgjøres med 0,75 ‰ av ordførers godtgjøring. Dette gjelder alle unntatt ordføreren. Satsen gjelder også i utvalg ledet av saksordfører. 
 4. Bestemmelsen i pkt. 3 over gjelder også interkommunale utvalg hvor oppnevning er gjort av kommunestyret eller formannskapet. Mottas det godtgjøring fra annet hold, faller den kommunale godtgjøringen bort.
 5. Alle møter må registreres fortløpende, senest 31. januar påfølgende år. 
 6. Alle krav må gjøres gjeldene i Visma net expence

Ordførers lønn 1.1. er grunnlag for beregning av satsen for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste udokumentert.  

Kontaktpersoner:

Konsulent politisk sekretariat Solveig Viktoria Olstad, solveig.viktoria.olstad@sel.kommune.no

Eller lønningskontoret: lonn@sel.kommune.no


HER KAN DU LESE OG LASTE NED DOKUMENTER:

Folkevalgtes arbeidsvilkår gjeldende fra 23.10.23 (PDF, 91 kB)

Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste  (PDF, 42 kB)

Brukerveiledning Visma.net Expence (PDF, 870 kB)