Møtegodtgjørelse

Folkevalgte i Sel kommune skal nå registrere møtegodtgjørelse, km-godtgjørelse og event. tapt arbeidsfortjeneste på reiseregningsprogrammet Visma.net Expense.
Fast godtgjørelse blir utbetalt av politisk sekretær 2 ganger pr. år.

De folkevalgte vil om kort tid motta epost fra Visma.net Expense med brukernavn. Brukernavnet må aktiveres og de folkevalgte vil deretter motta ny e-post for å lage eget passord.

Krav om møtegodtgjørelse/reiseregistrering bør føres jevnlig, minimum en gang i mnd.

Frist for å få utbetalt godtgjørelse er 15. hver mnd for utbetaling 15. påfølgende mnd.

Gjeldene satser for møtegodtgjørelse jfr. vedtatt Arbeidsreglement for folkevalgte:


MØTEGODTGJØRELSE

 1. Møtegodtgjørelse gis ikke til ordfører, varaordfører og leder i Driftsutvalget.

 2. Det skal føres protokoll eller referat fra møtene som dokumentasjon for utbetaling av møtegodtgjøring.

 3. Satser pr. møte:

 • Medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunestyre, formannskap, Driftsutvalget og Partsammensatt utvalg – 0,75 ‰ av ordførers godgjøring.
 • Medlemmer i øvrige, faste utvalg og ad hoc-komitéer som er oppnevnt av kommunestyret, formannskapet eller Driftsutvalget – 0,50 ‰ av ordførers godtgjøring.
 • Ledere godtgjøres med 0,75 ‰ av ordførers godtgjøring. Dette gjelder alle unntatt ordføreren. Satsen gjelder også i utvalg ledet av saksordfører.
 1. Bestemmelsen i pkt. 3 over gjelder også interkommunale komiteer og utvalg hvor oppnevning er gjort av kommunestyret eller formannskapet. Mottas det godtgjøring fra annet hold, faller den kommunale godtgjøringen bort.

   

  Kontaktpersoner:

  Politisk sekretær Solveig Viktoria Olstad, solveig.viktoria.olstad@sel.kommune.no

  Eller lønningskontoret: lonn@sel.kommune.no


HER KAN DU LESE OG LASTE NED DOKUMENTER: