Søknadsskjema og lenker brannvesenet

Skjema:

Melding om arrangement

Dette skjemaet er til bruk for å varsle brannvesenet om arrangement. Melding sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

Melding om overnatting

Dette skjemaet er til bruk for å varsle brannvesenet om overnatting på skoler, barnehager og andre steder som ikke normalt er brukt til overnatting. Melding sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje.

Søk om halmbrenning/bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild (bål, grill eller lignende) i skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen eller det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Aktuelle lenker:

Alarmsentral Brann Innlandet

Brannvernuka

Norsk brannvernforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norsk brannmannsforum

Norsk Brannbefals Landsforbund

Feiermesternes Landsforening