Rotter og mus er brannfarlige

Rotter og mus er brannfarlige – spar penger med enkle tiltak. Rotter og mus kan være brannfarlige – spesielt i vinterhalvåret. Gnagerne har en lei tendens til å gnage på isolasjonen til elektriske kabler. Dette kan medføre brann, og det er derfor viktig å forebygge slike skader.

Vinteren har tatt sitt grep over det ganske land, og da søker rotter og mus innendørs. Gnagerne kan gjøre stor skade på bygninger, kjøretøy og inventar. Skader på det elektriske anlegget representerer en spesiell risiko. Dessverre har rotter og mus en tendens til å gnage av isolasjonen på de elektriske ledningene. Dette kan representere en stor brannfare.

Leder for Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, opplyser at bonden kan gjøre mye selv for å forhindre slike skader.

  • På vinterstid søker gnagere et varmt sted å oppholde seg. Et effektivt tiltak er derfor å tette alle bygg så godt som mulig slik at gnagerne ikke kommer inn. Imidlertid kan landbruksbygg være vanskelige å gjøre helt tette for gnagere, og derfor er aktiv bekjemping med feller og gift nødvendig, oppfordrer Oulie.

Gnagere leter også etter mat. Det er derfor viktig å lagre og håndtere fôr og matavfall slik at gnagerne ikke får tak i det.

  • Tette fôrlagere og håndtering av fôr uten søl er viktige faktorer for å unngå å lokke til seg gnagere. Åpne kompostbinger med matavfall er et samlingssted for rotter og mus og bør unngås. Dersom gnagerne har tatt overhånd, er det viktig å søke profesjonell hjelp, sier Oulie.

I det daglige HMS-arbeidet er det viktig selv å sjekke det elektriske anlegget.

  • Dersom man finner gnageskader må dette utbedres. Det kan også være hensiktsmessig å få en profesjonell elektriker til å sjekke elanlegget da mange gnageskader er vanskelig å få øye på.
  • Det er mye å spare på å forebygge gnageskader. Slike skader kan medføre store utbedringskostnader og det kan i verste fall oppstå brann, sier Oulie.

Mer informasjon kan du hente på denne lenken: http://www.lbk.no/

Sjekkliste og flere praktiske råd kan du hente på denne lenken:

http://www.lbk.no/Praktiske-rad

 

Kontaktperson: Styreleder i Landbrukets brannvernkomité Pål-Arne Oulie 482 40 607.