Forbud mot fyring i gamle ovner

Norsk Varme ber myndighetene vurdere forbud mot å brenne i gamle ovner dersom ikke flere bytter til rentbrennende ildsteder, slik at svevestøvet reduseres.

Oslo gir fra årsskiftet inntil 6 000,- kroner for gamle ovner som byttes ut. Tyskland innfører nå gradvis forbud mot fyring i gamle ovner.

Gamle ildsteder slipper ut 5-6 ganger så mye svevestøv som nye rentbrennende ildsteder. Dette viser blant annet en undersøkelse i Drammen fra 2010. Statistisk Sentralbyrå slår fast at gamle ovner stod for 80 prosent av svevestøvutslippet relatert til vedfyring, mens de nye ildstedene bidro med 13 prosent. Det totale vedforbruket var omtrent likt i de to ovnstypene.

Det er nesten 2 millioner gamle ovner i Norge, til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998. Gamle ovner utnytter ca førti prosent av energien i vedkubbene, mens moderne ovner henter ut rundt åtti prosent av energien i veden.

Forbud i Tyskland
I Tyskland innføres fra årsskiftet forbud mot å bruke ovner fra før 1975. Om tre år blir det forbudt å fyre i ovner som er laget før 1985. Fra 2021 har alle ovner produsert før 1995 fyringsforbud.

Norsk Varme foreslår at det på sikt blir et forbud mot å bruke gamle ovner. De ønsker også at myndighetene skal gi økonomisk støtte til å installere nye.

–Nedgangen i ovnssalget de siste årene viser at folk trenger et dytt for å komme i gang. I og med at de nye ovnene produserer dobbelt så mye energi som de gamle er dette også et ENØK-tiltak, i tillegg til et forurensningstiltak, sier styreleder i Norsk Varme, Merethe S Halvorsrød.

Nordmenn putter like mye ved i gamle og nye ovner, men gamle ovner og åpne peiser står for nesten åtti prosent av det samlede utslippet av svevestøv fra vedfyring.

Faglig støtte
Det er bred enighet i fagmiljøene om at vedfyring er et viktig og klimanøytralt alternativ til strøm. Både Sintef og Norges Astma- og Allergiforbund har den siste tiden krevd fortgang i utskifting av gamle ovner.

-Det er ikke noe alternativ til vedfyring i Norge. Mer enn 10% av boligoppvarmingen i Norge kommer fra vedfyring. På kalde dager ville strømnettet kollapse uten den effektive varmen vedfyring gir. Målet er at vedfyringen må skje med 100% nye, rentbrennende ovner, sier Halvorsrød.