Renovasjonsordning restavfall

Med restavfall menes avfall som er igjen etter at man har sortert fra spesialavfall og gjenvinnbart avfall.

Krav til abonnenten:

  • Kun bruke grå sekker merket NGR.
  • Avfall som papir, papp, drikkekartong, glass, metall og lign. skal leveres til gjenvinning.
  • Matavfall kan hjemmekomposteres om ønskelig.
  • Fylte renovasjonssekker skal oppbevares slik at avfallet sikres mot skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.
  • Oppsigelse av avtalen skjer innen 1. september for påfølgende år.

Det er 3 abonnement å velge mellom:

  • Standard abonnement 36 sekker, følger tømmeruta
  • B-abonnement 48 sekker
  • C-abonnement 24 sekker

Ordningen med 24 renovasjonssekker pr. år omfatter de som har lite restavfall og som
derfor leverer mindre avfall enn det som fyller kommunens normalabonnement (36-sekker).
Alt avfall som abonnenten produserer skal behandles på forskriftsmessig måte og leveres
kommunen.

Ordningen med 48 renovasjonssekker pr. år omfatter de som har mer restavfall enn det som
får plass i kommunens normalabonnement (36 sekker). Alt avfall som abonnenten
produserer skal behandles på forskriftsmessig måte og leveres kommunen.

Knyttede renovasjonssekker merket NGR som står i stativ ved vei eller lagt frem for henting
blir hentet 36 ganger pr. år: annenhver uke i vinterhalvåret og hver uke i sommerhalvåret.
Abonnenten må selv passe på at henting ikke skjer oftere enn ønskelig. Oppbevaring av
avfallet mellom hentingene er abonnentens ansvar.

NGR-sekker som står i stativ blir hentet hver gang renovasjonsruta kjører, selv om det er lite søppel i sekken. Dersom du ikke vil at sekken skal bli hentet, må renovatørene tydelig varsles om dette. NGR selger skilt som kan brukes til slik varsling. De koster kr. 50,- og kan kjøpes på kommunehuset og på miljøstasjonen.

Rydding av vegetasjon

NGR ber om at den enkelte hjemmelshaver etterser vegetasjon som vokser inn i kommunal veg.

Alle har ett ansvar for sin eiendomsgrense og påse at grener og lignende ikke er til hinder for alminnelig ferdsel. Dersom dette ikke etterfølges, vil ikke søppelsekker og papirinnsamling bli hentet av renovatør.