Renovasjonsordningen

Søknads- og endringsskjema er midlertidig fjernet, da et nytt system tas i bruk fra 2025.

Med restavfall menes avfall som er igjen etter at man har sortert ut spesialavfall og gjenvinnbart avfall.

Papp/papir sorteres i egen dunk og plastavfall i sekk merket NGR.

Se hentekalender for restavfall og papp/papir og plast.

Knyttede sekker for restavfall merket NGR som står i stativ ved vei eller lagt frem for henting blir hentet 25 ganger pr år.

Det er 3 abonnement å velge mellom:

 • Standard abonnement 36 sekker
 • B-abonnement 48 sekker - for de som har mer restavfall enn det som er
  plass i kommunens standardabonnement (36 sekker).
 • C-abonnement 24 sekker - for de som har lite restavfall og som
  derfor leverer mindre avfall enn det som fyller kommunens standardabonnement (36-sekker)


Priser for 2024 eks. mva:

 • 24 sekker - kr 3 444,-
 • 36 sekker - kr 3 811,-
 • 48 sekker - kr 4 706,-
 • Hytter/seter - 1 391,-
 • Ekstra sekker - kr 1 177,- (pris pr. rull på 12 sekker, prisen er endret så den tilsvarer 12/48 av et stort abonnement)

 

Krav til abonnenten:

 • Restavfall: bruk kun grå sekker merket NGR.
 • Glass, metall o.l. skal leveres til gjenvinning. Matavfall kan komposteres hjemme om ønskelig.
 • Fylte renovasjonssekker skal oppbevares slik at avfallet sikres mot skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.
 • Oppbevaring av avfallet mellom hentingene er abonnentens ansvar.
 • Papp og papir: dunk er levert ut til den som ønsker det. Den skal brukes kun til papir og papp fra husholdninger. Papp, papir, drikkekartonger, o.l. legges løst i dunken. Avfallet skal ikke buntes eller pakkes inn i plastposer. Avfallet må være reint og tørt. Gavepapir (julepapir) sorteres som restavfall. Papirdunkene skal stå maks 10 meter fra kjøreruta på hentedagen. Tømming 1.gang pr.mnd.
 • Plastsortering: bruk kun sekk for plastemballasje fra NGR til å samle plasten i.

GR-sekker som står i stativ blir hentet hver gang renovasjonsruta kjører, selv om det er lite søppel i sekken. Dersom du ikke vil at sekken skal bli hentet, må renovatørene tydelig varsles om dette. NGR selger skilt som kan brukes til slik varsling. De koster kr. 50,- og kan kjøpes på kommunehuset og på miljøstasjonen.

Rydding av vegetasjon/ brøyting av snø

NGR ber om at den enkelte hjemmelshaver etterser vegetasjon som vokser inn i kommunal veg.

Alle har et ansvar for sin eiendomsgrense og påse at grener og lignende ikke er til hinder for alminnelig ferdsel. Dersom dette ikke etterfølges, vil ikke søppelsekker og papirinnsamling bli hentet av renovatør.

Husk å brøyte snø slik at renovatørene enkelt får tak i restavfall og plast/papirdunken. Renovatørene vil trille dunkene tilbake på plass etter tømming.

Kontakt

Ivar Skogum
Driftsingeniør
Mobil 461 85 728
Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS
Kongsvegen 4, 2662 Dovre
Telefon 61 24 21 00
Mobil 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)