Ny E6 Øyer-Otta

Nye Veier planlegger, videreutvikler og bygger ny E6 fra Øyer til Otta i tett samarbeid med kommunene. For Sel kommune sin del berører dette strekningen Otta-Sjoa. Her vil vi samle den viktigste informasjonen om prosjektet og planarbeidet. Man finner ytterligere informasjon på nettsidene under.

Prosjektets hjemmeside: nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/e6-oyer-otta
Planarbeidets medvirkningsportal: e6gudbrandsdalen.no

 

E6 Øyer-Otta - kommende planarbeid - Klikk for stort bilde