Sel Nasjonalparkkommune

 

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Deler av Norges første nasjonalpark, Rondane Nasjonalpark, ligger i Sel kommune. Kommunen har også kort veg til andre nasjonalparkområder som Jotunheimen, Dovrefjell og Reinheimen. Vi har store fjellområder i kommunen med Rondane nasjonalpark i øst og ”Jotunheimens forgård” i vest med et omfattende sti – og løypenett. Høyeste fjelltopp er Storronden på 2138 moh.

Pilegrimsleden gjennom Sel

Turmeny i Sel

Stier, løypenett og turmuligheter i Rondane

Historien bak den første nasjonalparken  Norge