Pilegrimsleden gjennom Sel

Bagasjetransport - Gudbrandsdalen

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand i samarbeid med Fåvang varetaxi tilbyr bagasjetransport fra Lillehammer til Dovre
Dette gjelder fra og med sommeren 2020.
Vi tilbyr bagasjetransport med Fåvang varetaxi på strekningen mellom Lillehammer – Otta/ Dovre.

PRIS pr kolli:    Kr 100,-
Henting: mandag - fredag mellom kl 09.00 og 15.00 med levering innen kl 16.00 samme dag.

  • Det legges opp til at bagasjetransporten meldes inn dagen før innen kl 16.00
  • Bagasjen er merket med navn og leveringssted/ adresse
  • Bagasjen hentes på overnattingsstedet etter kl 09.00
  • Bagasjen leveres på leveringsadressen før kl 16.00
  • Bestilling av transport: Ring ANITA på mobil 982 67 041
  • Betaling for transport gjøres til VIPPS nr 609584

Steinur, adrenalin, spenning og Kristin Lavransdatter

Strekningen gjennom Sel kommune byr på flott natur, bratte oppstigninger og utfordrende nedstigninger. Her var det mang en vandrer som bar med seg stein for å varpe av seg byrdene – Varphaugen. På denne strekningen ser du moderne vegbygging og hva slags areal den krever, hvor bred og flott den er slik at de kan kjøre fort og sikkert til målet.
 

På Pilegrimsleden er vandringen noe av målet og sakte går det. Nedstigninga mot Varphaugen skal i hvert fall gå sakte. Husk det er ikke bare steiner som kan falle nedover, pilegrimer kan også gjøre det.

Fra Otta er det flatt over Selsvollene med dalsidene som kneiser nesten loddrett over jordene med Gudbrandsdalslågen i midten. Dette er Sigrid Undset sin romanfigur Kristin Lavransdatter sitt rike.

Hit er handlingen i Kransen lagt. Jørundgard ble bygd som kulisser til filmen. Visste du at Kristin også gikk til Nidaros på Pilegrimsvandring?

Opp mot fjellet må vi over Rosten, her hvor Gudbrandsdalen smalner inn. De smale tråkk geleider PL langs Gudbrandsdalslågen mot Dovre

 

Scree, adrenaline, exitement and Kristin Lavransdatter

The stretch trough the municipality of Sel offers beautiful nature, as well as steep uphill and downhill walks. Many pilgrims carried a stone along the way to absolve themselves of their burdens – they would then leave the stones at Varphaugen. Walking in this area will give you insight into modern road construction methods and the enormous land area required in order to build fast and safe roads.

Along the PP, part of the end goal is the walk itself and it takes time. You must take your time on the walk down to Varphaugen. Not only stones roll down hills, pilgrims can as well.

From Otta, the terrain is level across Selsvollene, but with the sides of the valley shooting up almost vertically across the fields with the river Lågen running through the middle. This is the kingdom of the fictional character Kristin Lavransdatter as depicted by the Nobel Laureate Sigrid Undset. This is the setting for the events in The Bridal Wreath. Jørundgard was built as stage sets for the film. Did you know that Kristin also went on a pilgrimage to Nidaros? On our way to the mountains, we need to cross Rosten, which is where the Gudbrandsdal valley narrows. The narrow trail follows the PP along the river Lågen that runs in steep steps southward