Bevillingsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

Det beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven § 6-1.

Ved årets slutt skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.

For 2016 fastsettes gebyret etter følgende satser (alkoholforskriften § 6-2):

Salg:

  • 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

  • 0,45 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. 1.1.2017 minimum kr. 1.597,- for salg og kr 4.900,- for skjenking.

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør, jfr. forskriften § 6-3.