Gebyrsatser for biblioteket 2019

Gebyrsatsene våre justeres hvert år. Gjeldende satser for 2019 er: 

Medier for voksne - erstatningskrav
  2019 2018

Endringer i
kr. fra 2018

Endring i
% fra 2018
Skjønnlitteratur 424,- 412,- 12,- 2,8 %
Faglitteratur 480,- 467,- 13,- 2,8 %
Lydbøker 480,- 467,- 13,- 2,8 %
DVD 179,- 174,- 5,- 2,8 %
Språkkurs 1194,- 1161,- 33,- 2,8 %
Magasin 88,- 86,- 2,- 2,8 %
Playstation 435,- 423,- 12,- 2,8 %

 

Purregebyr for voksne:

  • 1. purring kr. 0,-
  • 2. purring kr. 50,-

Bøker lånt inn fra andre bibliotek via fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser.

 

Medier for barn - erstatningskrav
  2019 2018 Endring i
kr. fra 2018
Endring i
% fra 2018
Skjønnlitteratur 357,- 347,- 10,- 2,8 %
Faglitteratur 424,- 412,- 12,- 2,8 %
Lydbøker 368,- 358,- 10,- 2,8 %
DVD 179,- 174,- 5,- 2,8 %
Video 122,- 119,- 3,- 2,8 %
Magasin 56,- 54,- 2,- 2,8 %
Musikk CD 122,- 119,- 3,- 2,8 %
Nintendo DS-spill 390,- 379,- 11,- 2,8 %
Playstation 435,- 423,- 12,- 2,8 %

 

Purregebyr for barn:

  • 1. purring kr. 0,-
  • 2. purring kr. 25,-

Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser.