Høringsinnspill

Innkomne høringsinnspill:

Appell fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet  (PDF, 98 kB)

Innspill fra Marianne Bøe Jervell og Lene Baastad (PDF, 82 kB)

Innspill fra Sel Kirkelige råd (PDF, 95 kB)

Uttale/appell fra styrere i Ottbragden barnehage, Selsverket barnehage, og Sandbu og Heggelundbarnehage (etter formannskapets innstilling) (DOCX, 15 kB)

Barnehagestyrere i Sel (PDF, 140 kB), Mona Grethe Hosarøygard, Reidun Aasgaard og Hilde Bjørklund.

Tillitsvalgt Fagforbundet, Otta ungdomsskole (PDF, 355 kB)

Fagforbundet Sel (PDF, 119 kB)

Klubben ved Otta ungdomsskole (PDF, 51 kB)

Oddrun Teigen Ekre (PDF, 95 kB)

Skolelederne i Sel (PDF, 74 kB)

Elevrådet ved Otta skole 5.-7. klasse (PDF, 109 kB)

Åse Nordnes (PDF, 102 kB)

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 77 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 71 kB)

Eldrerådet (PDF, 72 kB)

Utdanningsforbundet Sel (PDF, 200 kB)

FAU ved Heidal skule (PDF, 91 kB)

Kjetil Veslum (PDF, 150 kB)

Klubben i Utdanningsforbundet ved Heidal skule (PDF, 96 kB)

Heidal Framtidslag og Heidal, Sel og Vågå Bygdeungdomslag (PDF, 68 kB)

Fagforbundets medlemmer ved Otta skole (PDF, 69 kB)

Utdanningsforbundets klubber ved Ottbragden barnehage, Heggelund og Sandbu barnehage, Selsverket barnehage (PDF, 140 kB)

FAU ved Sandbu barnehage (PDF, 68 kB)

Sel idrettsråd (PDF, 712 kB)

Fagforbundets medlemmer ved Ottbragden barnehage (PDF, 139 kB)

Maj-Britt og Hans Svastuen (PDF, 74 kB)

Medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole (PDF, 439 kB)

FAU-styret ved Otta skole (PDF, 116 kB)

FAU ved Otta ungdomsskole (PDF, 46 kB)

Påtroppende inspektør - Otta skole (PDF, 75 kB)

NAV Sel (PDF, 98 kB)

Barnetalsperson i Sel kommune (PDF, 114 kB)

Otta Idrettslag (PDF, 236 kB)

 

Sel kommune oppfordrer alle som ønsker å komme med innspill til utredningen.

Høringsfristen er utsatt til kl. 12.00 16.6.2020.

Innspill sendes til postmottak@sel.kommune.no og merkes med 2020/128.

Saksutredning - Utredning av Otta skole 1-7 på Nyhusom m/hall og barnehagestruktur for sentrumsområdet (PDF, 3 MB)