Valg av lokalisering Otta skole 1-7, bygging av hall og valg av barnehagestruktur i Otta krets

Mandag 21. august ble det holdt åpent møte i Kulturhuset angående utredningsarbeidet innenfor helse, eldreomsorg og oppvekst.