Tjenester for funksjonshemma

 

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved bofellesskapet Otta Brygge med 15 leiligheter og 1 avlastningsleilighet samt Loftgårdsbakken samlokaliserte boliger med 3 leiligheter i en base og 6 frittstående leiligheter i nærområdet. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det et aktivitetssenter i Øya på Skansen 16B. 

Det jobbes etter prinsippene i målretta miljøarbeid.  Andre oppgaver er bo veiledning, praktisk bistand, sosial trening, fysisk trening og tilrettelegging for god livskvalitet ut ifra individuelle behov.

16 nye leiligheter var ferdigstilt i januar 2019 på Otta Brygge, som erstattet tidligere bofelleskap Elvebakken og Selsrogata.

Kontakt

Rita Randen
Virksomhetsleder TFF
Mobil 478 59 595

Adresse

Bofellesskapet Otta Brygge

Avdelingsleder: Ingrid Bakken, tlf: 975 42 860

Besøksadresse: Engebret Hougens gate 1, 2670 Otta.

Telefon:
902 29 287 (Vakttelefon)
951 70 733
951 00 826

Loftsgårdsbakken bofellesskap

Avdelingsleder: Åse Grønli, tlf: 986 75 238

Besøksadresse: Loftsgårdsbakken 6, 2670 Otta.

Telefon: 977 53 313 

Aktivitetssenteret

Avdelingsleder: Karina Forr, tlf: 902 86 130

Besøksadresse: Skansen 16B, 2670 Otta

Telefon: 916 56 815

Kart