Tjenester for funksjonshemma

 

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved bofellesskapet Otta Brygge med 14 leiligheter og 2 avlastningsleiligheter samt Loftgårdsbakken bofellesskap med 4 leiligheter. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det et aktivitetssenter i Øya på Skansen 16B. Tjenesteområde for funksjonshemmede hadde i 2017 til sammen 55,88 årsverk.

16 nye leiligheter var ferdigstilt i januar 2019 på Otta Brygge, som erstattet tidligere bofelleskap Elvebakken og Selsrogata.

Kontakt

Ingrid Bakken
Konstituert virksomhetsleder
Telefon 902 74 918
Mobil 902 74 918

Adresse

Bofellesskapet Otta Brygge

Konst. avdelingsleder: Marianne Lillebråten, tlf: 412 05 601

Besøksadresse: Engebret Hougens gate 1, 2670 Otta.

Telefon:
902 29 287 (Vakttelefon 1)
903 65 280 (Vakttelefon 2)
951 70 733
951 00 826

Loftsgårdsbakken bofellesskap

Avdelingsleder: Åse Grønli

Besøksadresse: Loftsgårdsbakken 6, 2670 Otta.

Telefon: 977 53 313 

Aktivitetssenteret

Avdelingsleder: Karina Forr, tlf: 902 86 130

Besøksadresse: Skansen 16B, 2670 Otta

Telefon: 916 56 815

Kart