Tjenester funksjonshemma

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved Elvebakken bofellesskap med 6 leiligheter, Loftgårdsbakken bofellesskap med 4 leiligheter og Selsrogata bofellesskap med 6 leiligheter. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det en avlastningsbolig på Selsverket og et aktivitetssenter ved Elvebakken. Tjenesteområde for funksjonshemmede hadde i 2017 til sammen 55,88 årsverk.

16 nye leiligheter er under oppføring på Otta Brygge, som skal erstatte Elvebakken og Selsrogata.

Kontakt

Rita Randen
Virksomhetsleder - tjenester funksjonshemma
Mobil 478 59 595