Tjenester funksjonshemma

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved bofellesskapet Otta Brygge med 14 leiligheter og 2 avlastningsleiligheter samt Loftgårdsbakken bofellesskap med 4 leiligheter. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det et aktivitetssenter ved Elvebakken. Tjenesteområde for funksjonshemmede hadde i 2017 til sammen 55,88 årsverk.

16 nye leiligheter var ferdigstilt i januar 2019 på Otta Brygge, som erstattet tidligere bofelleskap Elvebakken og Selsrogata.

Adresse

Bofellesskapet Otta Brygge

Besøksadresse: Engebret Hougens gate 1, 2670 Otta.

Telefon:
902 29 287 (Vakttelefon 1)
903 65 280 (Vakttelefon 2)
951 70 733
951 00 826

Loftsgårdsbakken bofellesskap

Besøksadresse: Loftsgårdsbakken 6, 2670 Otta.

Telefon: 612 31 817.

Kart

Tjenester funksjonshemma