Tjenester for funksjonshemma

 

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved bofellesskapet Otta Brygge med 14 leiligheter og 2 avlastningsleiligheter samt Loftgårdsbakken bofellesskap med 4 leiligheter. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det et aktivitetssenter i Øya på Skansen 16B. Tjenesteområde for funksjonshemmede hadde i 2017 til sammen 55,88 årsverk.

16 nye leiligheter var ferdigstilt i januar 2019 på Otta Brygge, som erstattet tidligere bofelleskap Elvebakken og Selsrogata.

Kontakt

Ingrid Bakken
Konstituert virksomhetsleder
Telefon 902 74 918
Mobil 902 74 918

Adresse

Bofellesskapet Otta Brygge

Avdelingsleder: Ingrid Bakken, tlf: 951 70 733

Besøksadresse: Engebret Hougens gate 1, 2670 Otta.

Telefon:
902 29 287 (Vakttelefon 1)
903 65 280 (Vakttelefon 2)
951 70 733
951 00 826

Loftsgårdsbakken bofellesskap

Avdelingsleder: Åse Grønli

Besøksadresse: Loftsgårdsbakken 6, 2670 Otta.

Telefon: 977 53 313 

Aktivitetssenteret

Konst. avdelingsleder: Mona Hjellet-Rake, tlf: 909 17 981

Besøksadresse: Skansen 16B, 2670 Otta

Telefon: 916 56 815

Kart

Tjenester funksjonshemma