Tjenester for funksjonshemma

 

Tjenesteområde for funksjonshemmede har brukere ved bofellesskapet Otta Brygge med 14 leiligheter og 2 avlastningsleiligheter samt Loftgårdsbakken bofellesskap med 4 leiligheter. Det er også noen brukere som bor i egen bolig som har tjenester fra dette virksomhetsområdet. I tillegg til disse er det et aktivitetssenter ved Elvebakken. Tjenesteområde for funksjonshemmede hadde i 2017 til sammen 55,88 årsverk.

16 nye leiligheter var ferdigstilt i januar 2019 på Otta Brygge, som erstattet tidligere bofelleskap Elvebakken og Selsrogata.

Kontakt

Rita Randen
Virksomhetsleder
Telefon 478 59 595
Mobil 478 59 595
Distriktsleder for funksjonshemma, Rita Randen 61 23 66 95, mobil 478 59 595Aktivitetsenteret Elvebakken: 61 23 66 90Bofellesskapet Elvebakken 61 23 55 20

Adresse

Bofellesskapet Otta Brygge

Avdelingsleder: Ingrid Bakken, tlf: 95170733

Besøksadresse: Engebret Hougens gate 1, 2670 Otta.

Telefon:
902 29 287 (Vakttelefon 1)
903 65 280 (Vakttelefon 2)
951 70 733
951 00 826

Loftsgårdsbakken bofellesskap

Avdelingsleder: Åse Grønli

Besøksadresse: Loftsgårdsbakken 6, 2670 Otta.

Telefon: 612 31 817

Kart

Tjenester funksjonshemma